Budownictwo infrastrukturalne

W naszej ofercie znajduje się również zakres usług związanych z budową nawierzchni drogowych, placów manewrowych oraz ciągów pieszo-rowerowych z elementów betonowych i kamiennych, zagospodarowania terenów rekreacyjnych, elementy małej architektury, itp.
1asanitar
2abudownictwo-i
3amieszkaniowe

Budownictwo infrastrukturalne

W naszej ofercie znajduje się również zakres usług związanych z budową nawierzchni drogowych, placów manewrowych oraz ciągów pieszo-rowerowych z elementów betonowych i kamiennych, zagospodarowania terenów rekreacyjnych, elementy małej architektury, itp.


Realizacje

Podziemny zbiornik retencyjny na ul. Malczewskiego w Sopocie
ZLECENIODAWCA ROBÓT: Gmina Miasta Sopotu

Podziemny zbiornik retencyjny w zlewni Potoku Babidolskiego z włączeniem kanalizacji deszczowej z ul. Malczewskiego

Skatepark w Garczu
ZLECENIODAWCA ROBÓT: Gmina Chmielno

Budowa parku naukowo-rekreacyjnego w Garczu

Podziemny zbiornik na ul. Okrzei w Sopocie
ZLECENIODAWCA ROBÓT: Gmina Miasta Sopotu, ZDiZ Sopot

Prace obejmowały wykonanie zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz m.in. kolektora DN 1200 mm oraz 2 x DN 800 mm doprowadzającego wody z Potoku Karlikowskiego

Fontanna w Tczewie
ZLECENIODAWCA ROBÓT: ZWiK Tczew

Budowa fontanny przy ul. Żwirki w Tczewie

Park w Puzdrowie
ZLECENIODAWCA ROBÓT: Gmina Sierakowice

Budowa Parku Praw Natury w miejscowości Puzdrowo

Stary Rynek w Lęborku
ZLECENIODAWCA ROBÓT: Gmina Miasta Lębork

Rewitalizacja Centrum Lęborka poprzez przebudowę placu Pokoju w Lęborku w trybie Zaprojektuj i Wybuduj. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących około 7 125 m2 nawierzchni kamiennych.

Prace konserwatorskie przy Kolegiacie
ZLECENIODAWCA ROBÓT: Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem W.N.M.P.

Wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich zabezpieczenia piwnic dawnej kuchni klasztornej w ramach restauracji Refektarza oraz otoczenia XIV-o wiecznego Zespołu Poklasztornego w Kartuzach.

Rewitalizacja obszaru Placu Wolności w Pucku
ZLECENIODAWCA ROBÓT: Miasto Puck

Zwiększenie atrakcyjności miasta Puck poprzez rewitalizację Placu Wolności w zakresie przebudowy sieci wod-kan oraz wykonanie fontanny i nowej nawierzchni z elementów kamiennych o powierzchni ponad 7000 m2

Składowisko odpadów w Łężycach
ZLECENIODAWCA ROBÓT: Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki"

Remont fragmentu rowu opaskowego o długości 225 m odprowadzającego wody opadowe z terenu rekultywowanego składowiska odpadów komunalnych po stronie zachodniej do zbiornika ewaporacyjnego w Łężycach gm. Wejherowo.

Zagospodarowanie terenów Chmielna i Miechucina
ZLECENIODAWCA ROBÓT: Gmina Chmielno

Uatrakcyjnienie regionu poprzez turystyczne zagospodarowanie terenów nad jeziorem Kłodno w Chmielnie i nad jeziorem Wielkim w Miechucinie.

Modernizacja ulicy 3-go Maja w Kartuzach
ZLECENIODAWCA ROBÓT: Gmina Kartuzy

Wielka inwestycja drogowa Gminy Kartuzy, modernizacja ulicy 3-go Maja, ulicy będącej główną arterią miasta.

Nawierzchnie z kamienia w Gdańsku Oliwie
ZLECENIODAWCA ROBÓT: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Wykonanie nawierzchni z kamienia w Starej Oliwie, okolice Oliwskiego ZOO.

Przebudowa ulicy Chmieleńskiej w Kartuzach
ZLECENIODAWCA ROBÓT: Gmina Kartuzy

Przebudowa ulicy Chmieleńskiej (małej obwodnicy Kartuz) w zakresie nowej nawierzchni, chodników i ścieżki rowerowej.

Nawierzchnie z kamienia na Starym Mieście w Gdańsku
ZLECENIODAWCA ROBÓT: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

Zrealizowana w ramach rewitalizacji ulic Głównego Miasta Gdańska, przebudowa ulic Piwnej, Św. Ducha, Chlebnickiej, Garbary, Pocztowej oraz Dzianej. Zakres robót obejmował wymianę infrastruktury podziemnej, wykonanie nowej nawierzchni z kostki kamiennej oraz elementów małej architektury.

Przebudowa Rynku w Kartuzach
ZLECENIODAWCA ROBÓT: Gmina Kartuzy

Przebudowa Rynku w Kartuzach wraz z wykonaniem fontanny i elementów zieleni oraz małej architektury