Składowisko odpadów w Łężycach
Zleceniodawca: Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki"
Data zlecenia: 2012
Opis zlecenia:

Remont fragmentu rowu opaskowego o długości 225 m odprowadzającego wody opadowe z terenu rekultywowanego składowiska odpadów komunalnych po stronie zachodniej do zbiornika ewaporacyjnego w Łężycach gm. Wejherowo.

50
lat na rynku
103
Pojazdy w liczbach
512
Zrealizowanych inwestycji
29
Inwestycji w trakcie realizacji
WODKAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o
83-300 Kartuzy, ul. Chmieleńska 17
NIP: 589-17-37-011
Regon: 192518140