Przebudowa Rynku w Kartuzach

Przebudowa Rynku w Kartuzach wraz z wykonaniem fontanny i elementów zieleni oraz małej architektury

Rozdzielenie i budowa kanalizacji sanitarnej w systemie Zaprojektuj i Wybuduj.

Przebudowa kanalizacji deszczowej o średnicy do 1 m, kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu.

: Sieć kanalizacji grawitacyjno-tłocznej wraz ze zbiornikami retencyjno-wyrównawczymi

Wykonanie blisko 40 km sieci jako odwodnienie torów.

Wykonano nową nawierzchnię ulic wraz z chodnikami wraz z kanalizacją deszczową

Wykonano blisko 15 km kanalizacji sanitarnej w bardzo trudnych warunkach gruntowo-wodnych