Skatepark w Garczu

Budowa parku naukowo-rekreacyjnego w Garczu

.

Budowa Parku Praw Natury w miejscowości Puzdrowo

Usprawnienie układu komunikacyjnego w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 w ramach, którego wykonano m.in. kanały z rur kanalizacyjnych GRP o średnicy do 1000 mm.

Przebudowa sieci w ramach realizacji inwestycji związanej z budową przystanków i trasy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

Roboty odwodnieniowe na linii kolejowej E-65 Warszawa-Gdynia.

Wykonano około 3 km kanalizacji grawitacyjno-tłocznej wraz z odtworzeniem nawierzchni