Rewitalizacja obszaru Placu Wolności w Pucku

Zwiększenie atrakcyjności miasta Puck poprzez rewitalizację Placu Wolności w zakresie przebudowy sieci wod-kan oraz wykonanie fontanny i nowej nawierzchni z elementów kamiennych o powierzchni ponad 7000 m2

Uatrakcyjnienie regionu poprzez turystyczne zagospodarowanie terenów nad jeziorem Kłodno w Chmielnie i nad jeziorem Wielkim w Miechucinie.

Wielka inwestycja drogowa Gminy Kartuzy, modernizacja ulicy 3-go Maja, ulicy będącej główną arterią miasta.

Przebudowa ulicy Chmieleńskiej (małej obwodnicy Kartuz) w zakresie nowej nawierzchni, chodników i ścieżki rowerowej.

Przebudowanie wraz rozbudową istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Sulęczynie do przepustowości Q=770 m3/d

Wykonano blisko 6 km kanalizacji sanitarnej z rur o średnicy do 400 mm i głębokości kanału do 11 m, około 1,5 km magistrali wodociągowej z rur PE DN 225 mm oraz modernizację hydroforni.

Wybudowano blisko 50 kilometrów sieci w tym mikrotuneling rurami kamionkowymi o średnicy do 800 mm pod płytą Lotniska w Rębiechowie, magistralę wodociągową z żeliwa o średnicy 500 mm, przewiert sterowany pod Opływem Motławy, rurociągi tłoczne oraz kilka przepompowni ścieków.

Przebudowa terminala Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku Rębiechowie. Wykonanie metodą mikrotunelingu z rur o średnicy blisko 2 m pod pasem startowym Lotniska, wykonanie zbiorników o łącznej pojemności do 4000 m3.

Wykonano sieć sanitarną oraz magistralę wodociągową w ramach wykonania infrastruktury przy budowie Stadionu Energa w Gdańsku Letnicy na potrzeby EURO 2012.