Nawierzchnie z kamienia w Gdańsku Oliwie

Wykonanie nawierzchni z kamienia w Starej Oliwie, okolice Oliwskiego ZOO.

Zrealizowana w ramach rewitalizacji ulic Głównego Miasta Gdańska, przebudowa ulic Piwnej, Św. Ducha, Chlebnickiej, Garbary, Pocztowej oraz Dzianej. Zakres robót obejmował wymianę infrastruktury podziemnej, wykonanie nowej nawierzchni z kostki kamiennej oraz elementów małej architektury.

Wykonano prawie 10 km kanalizacji grawitacyjnej z rur kamionkowych