Infrastruktura portowa w rejonie Nabrzeża Francuskiego
Zleceniodawca: Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA
Data zlecenia: 2019
Opis zlecenia:

: Sieć kanalizacji grawitacyjno-tłocznej wraz ze zbiornikami retencyjno-wyrównawczymi

50
lat na rynku
103
Pojazdy w liczbach
512
Zrealizowanych inwestycji
29
Inwestycji w trakcie realizacji
WODKAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o
83-300 Kartuzy, ul. Chmieleńska 17
NIP: 589-17-37-011
Regon: 192518140