Inżynieria sanitarna

Głównym obszarem działalności firmy jest budowa zewnętrznych sieci i uzbrojenia podziemnego. Wykonujemy m.in.:
- sieci wodociągowe, kanalizacyjne sanitarne i deszczowe
- przepompownie ścieków
- drenaże i odwodnienia
- inne urządzenia i obiekty uzbrojenia podziemnego
1asanitar
2abudownictwo-i
3amieszkaniowe

Inżynieria sanitarna

Głównym obszarem działalności firmy jest budowa zewnętrznych sieci i uzbrojenia podziemnego. Wykonujemy m.in.:
- sieci wodociągowe, kanalizacyjne sanitarne i deszczowe
- przepompownie ścieków
- drenaże i odwodnienia
- inne urządzenia i obiekty uzbrojenia podziemnego


Realizacje

Prace na terenie czynnego terminalu kontenerowego w Gdańsku
ZLECENIODAWCA ROBÓT: DCT Gdańsk SA

Rozdzielenie i budowa kanalizacji sanitarnej w systemie Zaprojektuj i Wybuduj.

Rozbudowa ul. 10 Lutego w Gdyni
ZLECENIODAWCA ROBÓT: Gmina Miasta Gdyni

Przebudowa kanalizacji deszczowej o średnicy do 1 m, kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu.

Przebudowa głównej arterii Sierakowic
ZLECENIODAWCA ROBÓT: Skanska SA

Usprawnienie układu komunikacyjnego w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 w ramach, którego wykonano m.in. kanały z rur kanalizacyjnych GRP o średnicy do 1000 mm.

Uzbrojenie terenu przy PKM
ZLECENIODAWCA ROBÓT: Skanska SA

Przebudowa sieci w ramach realizacji inwestycji związanej z budową przystanków i trasy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

Oczyszczalnia ścieków w Sulęczynie
ZLECENIODAWCA ROBÓT: PWiK Sierakowice Sp. z o.o.

Przebudowanie wraz rozbudową istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Sulęczynie do przepustowości Q=770 m3/d

Odwodnienie torów
ZLECENIODAWCA ROBÓT: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Roboty odwodnieniowe na linii kolejowej E-65 Warszawa-Gdynia

Kompleksowe wyposażenie w kanalizację sanitarną miasta Tczew
ZLECENIODAWCA ROBÓT: ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie.

Wykonano blisko 6 km kanalizacji sanitarnej z rur o średnicy do 400 mm i głębokości kanału do 11 m, około 1,5 km magistrali wodociągowej z rur PE DN 225 mm oraz modernizację hydroforni.

Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku Rębiechowie
ZLECENIODAWCA ROBÓT: Port Lotniczy Gdańsk

Przebudowa terminala Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku Rębiechowie. Wykonanie metodą mikrotunelingu z rur o średnicy blisko 2 m pod pasem startowym Lotniska, wykonanie zbiorników o łącznej pojemności do 4000 m3.

Uzbrojenie podziemne przy budowie Stadionu Energa w Gdańsku Letnicy
ZLECENIODAWCA ROBÓT: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna

Wykonano sieć sanitarną oraz magistralę wodociągową w ramach wykonania infrastruktury przy budowie Stadionu Energa w Gdańsku Letnicy na potrzeby EURO 2012.

Gdańsk Olszynka, Osowa, Barniewice, Klukowo, Św. Wojciech Lipce
ZLECENIODAWCA ROBÓT: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna

Wybudowano blisko 50 kilometrów sieci w tym mikrotuneling rurami kamionkowymi o średnicy do 800 mm pod płytą Lotniska w Rębiechowie, magistralę wodociągową z żeliwa o średnicy 500 mm, przewiert sterowany pod Opływem Motławy, rurociągi tłoczne oraz kilka przepompowni ścieków.